Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Neden haftanın sonuna doğru Production’a kod göndermemeliyiz?

Halil İbrahim Kocaöz

--

Her organizasyonun kendine göre gereksinimleri olsa da feature geliştirmeleri neredeyse hiç bir organizasyonda hafta sonuna doğru Production ortamına gönderilmemelidir.

Haftanın sonuna doğru oluşan yorgunluk ve dikkat kaybı

Haftanın sonuna yaklaştıkça insanlar daha yorgun olurlar ve bu dikkatlerin kolayca dağılmasına neden olabilir. Yorgunluk ve dikkat kaybı beraberinde birçok soruna yol açabilir. Bundan dolayı Production ortamında yapılacak değişikliklerin insanların yazdıkları koddan geniş anlamda rahatça emin oldukları ve daha enerjik olacağı bir gün seçilmelidir. Mesela Salı, istisnai durumlarda Çarşamba.

Geliştirmeler sonucunda çıkabilecek sorunlar ile hafta sonu ilgilenmek zorunda kalınması durumu

Haftanın son günlerinde yapılan değişiklikler sonucunda ortaya çıkan sorunlar mesai saatleri içerisinde fark edilemeyebilir. Eğer bir sorun ortaya çıkarsa, hafta sonu boyunca çalışanların tatil planları bozulabilir ve kriz yönetimi için fazladan çaba gerekebilir.

İş sürekliliğinin riske atılması ve sorundan sorumlu kişilere ulaşamama/sorumlu kişilerin müdahale edememe durumu

Büyük kod değişiklikleri, geliştirmeleri haftanın son günlerinde doğru yapıldığında, sorunların hafta sonu boyunca sürekli bir krize dönüşme olasılığı çok yüksektir. Bu geliştirmelerden sorumlu geliştiricilerin ve onların yöneticilerine hafta sonu ulaşamama veya ulaşılsa da onların bu duruma müdahale edemeyecek ortamlarda olma ihtimali vardır.

--

--